Fusion Banská Bystrica

Čo je Fusion?

Pre začiatok, spieva sa tam rock a pop. Neexistujú žiadne požiadavky pro vstup, je otvorený pre všetkých teenagerov.

 

Je to miesto, kde sa mládež môže nielen naučiť sa vyjadrovať, ale aj naučiť sa nové zručnosti a schopnosti. V každom koncertu je zvyčajne vidieť niekto spievať sólo, hrať na hudobný nástroj v kapele, alebo dokonca viesť zbor i prvýkrát.

 

Dráma a tanec sú zapísané samotnými teenagery. Koncerty sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa, nie samoúčelné. Dokonca tak,  že energie a nadšenia, ktoré teenageri do koncertov vkládajú, sa postarajú o neobvykle vysokú kvalitu "amatérskeho" zboru.